Thông điệp cho chúng tôi
Hotel phone

Hãy cho chúng tôi nghe ý kiến của bạn!

Khách của chúng tôi luôn đi du lịch thế giới với đầy phong cách. Đề cập đến @Oceanbaynt trên Instagram để thấy chúng tôi!
35 Phạm Ngọc Thạch, P.Vĩnh Hải, Nha Trang
0888567890
oceanbaynt@gmail.com

Get updates & exclusive offers

Sign up to our newsletter to be the first to hear about
new openings, offers and more.